Bảo Hiểm tiến bộ Quốc tế Miami, Thuyền Show (YẾM) năm 2020-quốc tế thuyền show

  TỔ chức từ 13 tới 17 tháng hai Hoa KỲ, Miami Biển Sân vận động Viên & Chậu, Virginia chìa Khóa https://www.miamiboatshow.com/ Fort Lauderdale Quốc Tế Thuyền Show Một trong những sự kiện quan trọng nhất cho ngành hàng hải, khi một hạm đội lớn của cá thuyền để siêu du thuyền tập hợp […]